Hayat sigortası ülkemizde sunulan ilk sigorta türlerinden birisi olma özelliğine sahiptir. Poliçe sahibinin hayatını kaybetmesi durumunda, kaza sonucu maluliyet durumunda ya da sağlığı ciddi derecede tehlike altına sokan durumlarda bireyin ve ailesindeki diğer bireylerin güvence altında olmasını sağlar. Hayat sigortası poliçe sahiplerinin ve yakınlarının öngörülemeyecek bazı durumlara karşı hazırlıklı olma imkânı sunmaktadır. Hayat sigortası ile ferdi kaza sigortası arasındaki farklar sıklıkla merak edilmektedir. Hayat sigortasında yer alan vefat teminatı hem hastalık hem de kaza sonucu ölüm riski için güvence sunmaktadır. Ferdi kaza sigortası ise sadece kaza sonucu karşılaşılması muhtemel sonuçlara odaklanır.

Hayat Sigortası Nedir?

Hayat sigortası, poliçe sahibinin hayatını kaybetmesi durumunda mirasçılarına tazminat ödenmesini sağlar. Bu sayede poliçe sahibinin akrabaları mağdur olmamaktadır. Hayat sigortasından sadece ölüm durumunda değil aynı zamanda kazaya ya da hastalığa bağlı maluliyet, sağlığı ciddi derecede tehdit eden hastalık ya da istem dışı işsiz kalma gibi ek teminatlarla da yararlanmak mümkün olmaktadır.

Kimler Hayat Sigortası Yaptırabilir?

Türk vatandaşı olan herkes sigorta firmalarının hayat sigortası poliçelerinden yararlanabilmektedir. Bazı firmalar hayat sigortası için yaş aralığını 18 – 65 yaş arası olarak sınırlı tutmaktadır. Sigorta primleri genellikle poliçe sahibinin yaşına, çalıştığı mesleğe ve çeşitli risk gruplarına göre değişiklik gösterir. Hayat sigortası ferdi kaza sigortası, istem dışı işsizlik sigortası ya da kritik hastalık sigortası gibi farklı alt türlere de sahiptir.

Hayat Sigortası Avantajları Nelerdir?

Hayat sigortası, poliçe sahibinin kaza ya da herhangi bir nedene bağlı olarak hayatını kaybetmesi durumunda geri kalan aile üyelerine finansal destek sunar. Bununla beraber bir hastalık ya da kaza sonucu istem dışı çalışamama gibi durumların olmasında poliçe sahibinin hayatını sürdürebilmesi ve maddi açıdan zorluk çekmemesini sağlar. Hayat sigortası birçok diğer sigorta türü gibi sadece bulunulan ülkede geçerli değildir. Hayat sigortaları tüm dünyada geçerliliğe sahiptir. Hayat sigortasının önemli bir avantajı da vergi mükelleflerinin ödedikleri sigorta primlerinin bir kısmını vergi matrahından düşebilme imkanının bulunmasıdır.

Hayat Sigortası Türleri Nelerdir?

Vefat Sigortası

Poliçe sahibinin hayatını kaybetmesi durumunda arkasında kalan yakınlarına ve poliçe sözleşmesinde belirttiği isimlere birikimini bıraktığı sigorta türüdür. En sık tercih edilen hayat sigortası çeşitleri arasında yer alır.

Eğitim Sigortası

Poliçe sahibinin bir kaza geçirmesi ya da vefat etmesi durumunda okumakta olan çocuklarının eğitiminin devam edebilmesi için gerekli giderlerin karşılanmasına yönelik olarak sunulan sigorta seçeneğidir.

Grup Hayat Sigortası

Grup hayat sigortası ile bir tüzel kişilikte çalışan minimum 10 kişiyi sigortalamak mümkündür. İş yerinde yaşanabilecek kaza, kaza sonrası kalıcı iş göremezlik ya da vefat sonucunda ortaya çıkan zararın karşılanması için kullanılan hayat sigortası türüdür.

Maluliyet Sigortası

Sigorta poliçesi kapsamında yer alan kazalardan birinin meydana gelmesi sonucu ortaya çıkan iş görememezlik durumunda kullanılan sigorta türüdür. Bu sayede poliçe sahipleri kaza sonrasında çalışamayacak durum da bile olsa sigorta bedeli sayesinde yaşam standartlarını korumaya devam eder.

Ferdi Kaza Sigortası

Beklenmedik bir anda meydana gelen bir kaza sonucunda ortaya çıkan sağlık giderlerinin karşılanması için ferdi kaza sigortası yaptırılmalıdır. Poliçe sahibi kaza sonucu hayatını kaybettiğinde yakınları sigorta poliçesinde yer alan tazminattan yararlanmaktadır.

Özel Durum Sigortası

Hayat sigortası kapsamında yer almayan özel durumların bulunduğu sigorta türüdür. Genellikle diğer sigorta türlerinin poliçelerinde yer almayan hastalıkların ya da potansiyel kazaların sonucunda ortaya çıkan masrafların karşılanabilmesi için tercih edilmektedir.

Neden Deltaş Sigorta?

Deneyimimizi ve uzmanlığımızı buluşturduğumuz sigorta hizmetlerimizle hem sizin hem de sevdiklerinizin yanındayız. Yüksek müşteri memnuniyeti sağlama amacıyla uzman kadromuzla verimli ve faydalı hizmetler sunmayı hedefliyoruz.

Hayat Sigortası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

1. Hayat Sigortası Ücreti Geri Alınabilir mi?
Bazı hayat sigortası poliçeleri prim iadeli olarak düzenlenebilmektedir. Prim iadeli sigorta poliçesi ile poliçe süresi sona erdiğinde ödenen primler poliçe sahibine iade edilebilmektedir.
2. Hayat Sigortası Neleri Kapsıyor?
Hayat sigortası kapsamı yapılan sigorta poliçesine göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak hayat sigortası kaza ya da hastalık sonucu vefat, maluliyet, istem dışı çalışamama, tehlikeli hastalık ve gündelik hastane masrafları hayat sigortası kapsamında yer alabilmektedir.
3. Özel Hayat Sigortası Kaç Para?
Hayat sigortası söz konusu olduğunda merak edilen konulardan birisi de özel hayat sigortası fiyatları. Özel hayat sigortası prim fiyatları çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Poliçenin kapsamı, poliçe sahibinin yaşı, mesleği ve diğer risk faktörleri göz önünde bulundurularak fiyat belirlenmektedir.
4. Hayat Sigortası Ne Zaman Geri Alınır?
Prim iadesi olan hayat sigortası poliçelerinde poliçe süresi sona erdikten sonra sigorta kapsamında yer alan durumların oluşmaması halinde hayat sigortası geri alınabilmektedir. Bazı hayat sigortası poliçelerinde prim geri ödemesi bulunmamaktadır. Bu sigortalarda poliçe süresi tamamlandığında geri ödeme yapılmaz.
5. Hayat Sigortası Her Yıl Yenilenir mi?
Hayat sigortası poliçelerinin geçerlilik süresi bir yılla sınırlıdır. Bu nedenle hayat sigortasının her yıl yenilenmesi gerekmektedir. Yenilenmediği takdirde hayat sigortası geçerliliğini kaybetmektedir.