İş yerlerinde meydana gelen bir kaza sonucunda maliyetler, öngörülmesi zor şekilde son derece yüksek olabilir. Üstelik bu tarz maliyetler bazı durumlarda iş yerinin ve işletmenin geleceğinin de tehlikeye girmesine neden olur. Yaşanması muhtemel mali kayıplardan minimum etkilenmek için iş yeri sigortası yaptırmak alınacak etkili bir tedbir olarak ön plana çıkar. İş yeri sigortası ile iş yerinde kullanılan demirbaş eşyalar, makineler ve diğer varlıklar güvence altına alınmaktadır. İş yerinin binası, camlar ve diğer tüm alanlar iş yeri sigortası kapsamı dahilinde değerlendirilebilir.

İş Yeri Sigortası Nedir?

İş yerinde meydana gelebilecek bir kaza ya da felaket sonucu oluşan hasarın karşılanması için yapılan sigortalara iş yeri sigortası adı verilmektedir. İş yerinde meydana gelebilecek yangın, hırsızlık, su baskını ve çok daha farklı risklere karşı İş yeri sigortası ile önlem almak mümkündür. Günümüzde sadece büyük işletmeler değil aynı zamanda küçük ve orta ölçekli işletmeler de iş yeri sigortasından yararlanmaktadır.

Kimler İş Yeri Sigortası Yaptırabilir?

İş yeri sigortası, iş yeri sahibi tarafından yaptırılabilmektedir. İşletmesini güvence altına almak isteyen herkes iş yeri sigortasının sunduğu avantajlardan yararlanabilmektedir. İş yeri sahiplerinin sigorta yaptırabilmesi için herhangi bir gereklilik ya da kısıtlama bulunmamaktadır. İş yeri sahibi olan herkes sigortanın sağladığı avantajlardan yararlanabilmektedir.

İş Yeri Sigortası Avantajları Nelerdir?

İş yeri sigortasının en önemli avantajı iş yerinde meydana gelebilecek bir kaza ya da felaket durumunda oluşan maddi hasarın sigorta şirketi tarafından karşılanmasıdır. Sigorta kapsamı işletmelerin yer aldığı sektöre göre de değişiklik gösterebilmektedir. İş yerinde oluşan maddi hasarların karşılanmasının yanı sıra bazı poliçelerde su ya da elektrik tesisatında meydana gelen arızaların giderilmesi ya da çilingir hizmeti gibi ek hizmetlerden de sigorta kapsamında yararlanılabilmektedir.

Neden Deltaş Sigorta?

Deltaş Grubu çatısı altında kurulduğumuz 2018 yılından bu yana kaliteli ve memnuniyet odaklı hizmet anlayışımızı sürdürüyoruz. Bireysel ve kurumsal müşterilerimizin varlıklarını teminat altına alabilmek adına özel sigorta kavramına geniş bir perspektiften bakıyor, olası riskleri göz önünde bulundurup kişiselleştirilmiş hizmet prensibimiz doğrultusunda uzmanlarımızı görevlendiriyoruz.

İş Yeri Sigortası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

1. İş Yeri Sigortası Neleri Kapsar?
İş yeri sigortası kapsamı uygulanacak poliçeye göre değişiklikler göstermektedir. Yine de bazı başlıca teminatlar neredeyse tüm iş yeri sigortalarında yer almaktadır. Yangın, infilak, yıldırım, dahili su hasarları, deprem, su baskını, kar ağırlığı, geçici adres nakil ya da yer kayması gibi birçok etmene bağlı olarak ortaya çıkabilecek maliyetler iş yeri sigortası kapsamında yer almaktadır.
2. İş Sigortası Ne İşe Yarar?
İş yeri sigortası, poliçenin yapıldığı iş yerinde çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelen maddi kayıpların sigorta şirketi tarafından karşılanması için yapılan bir sigorta türü olarak tanımlanabilir.
3. İş Yeri Paket Sigortalarında Verilen Ek Teminatlar Nelerdir?
İş yeri paket sigortalarında sağlanan çok çeşitli ek teminatlar bulunmaktadır. Üçüncü şahıslara karşı yerine getirilmesi gereken mali sorumluluklar, ferdi kaza sigortası, hukuksal koruma, grev ya da iş durdurma, taşınan para gibi birçok husus ek teminat olarak değerlendirilebilmektedir. Ayrıca çilingir hizmetleri, cam kırılması sonucu cam takılması, elektrik ya da su tesisatının arızalarının giderilmesi gibi farklı teminatlar da bulunmaktadır.
4. İş Yeri Sigortası Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?
Her bir iş yerinin farklı ihtiyaçları bulunmaktadır. İş yeri sigortası yapılırken bu farklılıkları göz önünde bulundurarak poliçe seçimi gerçekleştirilmelidir. Bir restoranın sigorta ihtiyaçları bir avukatlık bürosununkinden çok daha farklıdır. Bu nedenle sigorta yaptırırken işletmenin temel ihtiyaçlarını unutmamak gerekir.
5. İş Yeri Sigortası İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
İş yeri sigortasının yapılabilmesi için çeşitli belgelerin sunulması gerekir. İş yerinin ticari unvanı, iş yeri sahibinin vergi ya da T.C. kimlik numarası, İş yeri faaliyet belgesi, iş yerinin bulunduğu binanın değeri, şirket demirbaşlarının, emtialarının ve camların değeri ile yangın ve hırsızlığa karşı alınmış önlemleri bildiren belgeler iş yeri sigortası için gereklidir.