Mesleki Sorumluluk Sigortası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

1. Neden Mesleki Sorumluluk Sigortası Yaptırmalıyız?
Mesleki sorumluluk sigortası iş yerinde ihmal ya da tedbirsizlik sonucunda meydana gelebilecek kaza ya da olumsuzlukların neden olacağı mali yükümlüğünün belirli teminatlarda karşılanmasını sağlar. İş yerinde çeşitli sebeplerle oluşan hukuki masraflar, üretilen ürünlerde meydana gelen zararlar ya da bu ürünlerin üçüncü şahısların zarar görmesine yol açan masraflar ile mesleki hata ya da ihmal sonucu oluşan zararların karşılanması için mesleki sorumluluk sigortasının yaptırılması gerekmektedir.
2. Mesleki Sorumluluk Sigortası Zorunlu mu?
“Mesleki sorumluluk sigortası zorunlu mu?” sorusu sıklıkla merak edilir. Mesleki sorumluluk sigortası sağlık alanı dışında zorunlu değildir. Bir sağlık kurumunda çalışan doktorların, diş hekimlerinin ve tıpta uzmanlık kapsamında uzman kabul edilen kişilerin mesleki sorumluluk sigortası yaptırması zorunludur. Mesleki sorumluluk sigortası primlerinin yarısı bu kişiler tarafından yarısı ise çalışmakta oldukları kurumun döner sermayesinden karşılanır. Döner sermayenin olmadığı kurumlarda ise primlerin yarısı kurum bütçesinden karşılanır.
3. Mesleki Sorumluluk Sigortası Gider Yazılabilir mi?
Mesleki sorumluluk sigortası kapsamında yapılan ödemeler iş yerleri için gider olarak gösterilebilmektedir.
4. Mesleki Kusur Nedir?
Bir meslek kapsamında yapılan işlerin çeşitli nedenlere bağlı olarak eksik, hatalı ya da yetersiz yapılması sonucunda ortaya çıkan kusura mesleki kusur adı verilmektedir.
5. Mesleki Sorumluluk Sigortası Kapsamı Nedir?
Mesleki sorumluluk sigortası iş yerinin faaliyeti esnasında maddi ya da bedeni olarak zarara uğrayabilecek olan üçüncü taraflara güvence sağlar. İşin yapılışında meydana gelen kusur ya da ihmal sonucu doğan tazminatlar bu sigorta kapsamında değerlendirilir.