Nakliyat sigortası, nakliye aracı ile bir yerden bir yere taşınan malların taşınması esnasında, taşınan malların fiziki zarara uğraması ihtimaline karşı yapılan sigorta türüdür. Taşıma sırasında meydana gelen zararlar nakliye sigortası kapsamından yararlanılarak karşılanır. Nakliyat sigortası sadece taşıma esnasında değil aynı zamanda malların yükleme veya boşaltma esnasında meydana gelen zararların da karşılanmasını sağlar. Bu kapsamda nakliyat sigortalarının demir yolu, hava, kara veya deniz yollarından yapılan taşımacılık faaliyetlerinin odağında olduğu ifade edilebilir. Olası kazaların veya meydana gelebilecek sorunların yaratabileceği mağduriyet nakliyat sigortası çeşitleri ile minimize edilebilir.

Nakliyat Sigortası Nedir?

Nakliyat sigortası; “Taşınması gerçekleştirilen malların ve taşımayı yapan aracın güvence altına alınmasını sağlayan sigorta türü.” şeklinde tanımlanabilir. Kara, hava, deniz ya da demir yolu taşımacılığında meydana gelebilecek tüm problemlere karşı güvence sağlar. Taşıma esnasında çeşitli kazalar sonucu eşyaların zarar görmesi durumunda oluşan maliyet ve zarar sigorta firması tarafından karşılanmaktadır. Taşıma esnasında oluşan zararların yanı sıra yükleme ve indirme esnasında meydana gelebilecek olan zararlar da nakliyat sigortası kapsamında yer alır. Bunların dışında doğal afet sonucu taşınan malın zarar görmesi ya da taşınan malın kaybolması durumunda da oluşan zarar sigorta tarafından karşılanmaktadır.

Kimler Nakliyat Sigortası Yaptırabilir?

Nakliyat sigortalarının yaptırılması zorunlu değildir ancak yük taşıması için yaptırılması tavsiye edilmektedir. Nakliyat sigortası geniş kapsamlı bir sigorta türüdür. Yükün satıcısı, alıcısı, yükü taşıyan firma kısacası yükle menfaat ilişkisi olan herkes nakliyat sigortası yaptırabilmektedir.

Nakliyat Sigortası Avantajları Nelerdir?

Nakliyat sigortası taşınan yüklerde meydana gelebilecek hasarların taşıyıcının üzerinde maddi bir sorumluluk yaratmamasını sağlar. Bununla beraber yükte meydana gelen bir problem sonucu doğan maliyetler sigorta tarafından karşılanmaktadır. Nakliyat sigortalarının önemli avantajlarından birisi de yurt içi ve yurt dışında geçerli olabilmesidir. Özellikle uzak ülkelere nakliyat yapan firmalar çeşitli sebeplerle doğacak yüklü miktardaki zararlarda nakliyat sigortasından limitleri dahilinde yararlanabilmektedir.

Neden Deltaş Sigorta?

Köklü kurumsal geçmişimizin sunduğu vizyon ve tecrübeyle 2018 yılından bu yana güvenle tercih edilen bir sigorta acentesi olabilmenin gerekliliklerini yerine getiriyoruz. Uzman kadromuzla müşterilerimizin ihtiyaçlarını belirliyor, risklerini analiz ediyor, olası kayıpları engelleyecek çözümler sunuyoruz.

Nakliyat Sigortası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

1. Nakliyat Sigortası Çeşitleri Nelerdir?
Nakliyat oldukça geniş bir alan olduğu için bu alana özgü farklı sigorta türleri bulunmaktadır. Bu doğrultuda beş farklı nakliyat sigortası çeşidi bulunur. Emtia nakliyatı, navlun nakliyatı, kıymet nakliyatı, tekne sigortası ve sorumluluk sigortaları nakliyat sigortası çeşitleri arasında yer almaktadır.
2. Nakliye Sigortaları Hangi Durumda Hasarı Karşılar?
Nakliye sigortası kapsamları yapılan sigortanın türüne ve poliçeye göre değişiklik göstermektedir. Nakliye sigortası genel olarak bir malın yüklenmesi, taşınması ya da indirilmesi sırasında meydana gelen hasarların karşılanmasını sağlar. Bununla beraber doğal afet sonucu oluşan maddi zarar da sigorta kapsamında yer alır. Hırsızlık sonucu ya da herhangi bir nedenden malın kaybedilmesi durumunda da oluşan zarar poliçeyi yapan sigorta firması tarafından karşılanır.
3. Nakliye Sigortası Nasıl Yapılır?
“Nakliye sigortası nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı, yapılacak sigorta türüne göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak sigortayı taşınacak olan mal ile menfaati bulunan herkes yaptırabilmektedir. Sigorta bedeli nakledilecek olan mala, miktara, nakliyenin gerçekleşeceği mesafeye ve daha birçok faktöre göre değişiklik gösterir.
4. Nakliyat Sigortası Niçin Yapılır?
Nakliyat sigortası bir malın yüklenmesi, taşınması ya da indirilmesi sırasında yaşanabilecek zararların teminatlar dahilinde sigorta firması tarafından karşılanmasını sağlar. Bununla beraber doğal afet sonucu yükte ya da taşıyıcı araçta meydana gelen hasarlar, hırsızlık ya da malın kaybolması gibi durumlarda da oluşan ekonomik maliyetler sigorta kapsamında yer alır.
5. CMR Belgesi Nedir, Ne İşe Yarar?
Kısaca CMR olarak bilinen Convention Merchandise Routier belgesi uluslararası kara yolu taşımacılığında kullanılmaktadır. Bu belge CMR anlaşması kapsamında taşıma koşullarının standart hale getirilerek taşıyıcı sorumluluklarını belirlemektedir.