Sağlık herkesin en hassas olduğu noktadır. Herkes kendi ve ailesinin sağlığı hakkında zaman zaman endişe duyulabilecek gelişmeler ile karşılaşmıştır. Beklenmeyen bir anda ortaya çıkan sağlık problemleri ya da bir kaza sonucu ortaya çıkan yaralanmalar ile hem manevi hem de maddi sıkıntılar yaşanabilmektedir. Özel sağlık sigortası bu noktada önemli bir güvence sunmaktadır.

Özel sağlık sigortası sahibi olan kişilerin kaza veya yaralanma sonucu ortaya çıkabilecek sağlık masrafları sigorta şirketleri tarafından karşılanır. Özel sağlık sigortası poliçeleri ile bir hastalık ya da yaralanma sonucunda daha iyi hastanelerden hizmet almak mümkün hale gelmektedir.

Özel Sağlık Sigortası Nedir?

Kaza sonucu yaralanma ya da herhangi bir hastalık sonucu gereken tedavinin masraflarının karşılanması için yaptırılan sigortaya özel sağlık sigortası adı verilir. Özel sağlık sigortasında çeşitli teminatlar ve limitler bulunmaktadır. Bu nedenle özel sağlık sigortaları çok çeşitli kapsamlar da yapılabilmektedir. Sağlık sigortası poliçeleri bir yıl boyunca geçerlidir ve bir yılın sonunda yenilenmesi gerekmektedir. Kişiye ve maruz kalması muhtemel risklere göre özelleştirilebilen özel sağlık sigortaları sayesinde sağlıkla ilgili masraflar düşünülmeden iyileşmeye odaklanmak ve iyileşme dönemini endişesiz geçirmek mümkün olabilir.

Kimler Özel Sağlık Sigortası Yaptırabilir?

Özel sağlık sigortasından bir yararlanma kısıtı bulunmamaktadır. Bununla beraber özel sağlık sigortası yaptırmak zorunlu değildir. 18 yaşını doldurmuş olan herkes özel sağlık sigortasından yararlanabilmektedir.

Özel Sağlık Sigortası Yaptırmanın Avantajları Nelerdir?

Özel sağlık sigortasının sağladığı birincil avantaj sağlık giderlerinin sigorta kapsamında yer almasıdır. Bunun dışında sigorta firmalarının anlaşmalı olduğu sağlık kurumlarında tedavi imkânı bulunmaktadır. Ayrıca yararlanılan poliçeye göre yurt dışında meydana gelen sağlık problemlerinin tedavisi için gerekli olan ödemeler de sağlık sigortası kapsamında olabilmektedir. Özel sağlık sigortasının yaptırılmasının bir diğer avantajı da bu sigorta türünün özelleştirilebilir olması ve ekonomik fiyatlarla da bireyleri güvence altına alabilmesidir. Sağlık riskleri ile başarılı bir şekilde mücadele edilmesini sağlayan özel sağlık sigortası anlaşmalı sağlık kurumlarında sağlık kontrolünü, teşhis ve tedavi süreçlerini kapsayan bir yapıya sahiptir.

Neden Deltaş Sigorta?

Kurulduğumuz 2018 yılından bu yana kişiye özel risklerin analizini gerçekleştiriyoruz, teminat belirleme sürecinde müşterilerimize yardımcı olarak hem avantajlı hem de kapsayıcı sigorta hizmetleri sunuyoruz.

Özel Sağlık Sigortası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

1. Özel Sağlık Sigortası Neyi Karşılar?
Özel sağlık sigortası poliçe kapsamında yer alan sağlık durumlarının tedavisi için gerekli olan tedavi bedelini karşılamaktadır. Bunun yanı sıra anlaşmalı kurum ve doktor hizmeti ile kişilerin kaliteli bir sağlık hizmeti almasını sağlar. Sigorta kapsamına göre evde bakım ya da ambulans hizmeti gibi hizmetlerin yurt içi ve yurt dışında sağlanmasını karşılamaktadır.
2. Özel Sağlık Sigortası Teminatları Nedir?
Özel sağlık sigortası teminatları düzenlenen poliçeye göre değişiklik gösterse de genellikle sunulan hizmetler yatarak tedavi ve ayakta tedavi olacak şekilde ikiye ayrılır. Yatarak tedavi ve ayakta tedavi kapsamları poliçeye göre değişiklik gösterebilmektedir.
3. Özel Sağlık Sigortası Neyi Karşılamaz?
Özel sağlık sigortası poliçe tarihinden önce edinilen tedavilerin giderlerini karşılamamaktadır. Bununla beraber anlaşmalı olmayan kurumlarda görülen tedaviler de özel sağlık sigortası kapsamı dışında yer almaktadır. Özel sağlık sigortasının kapsamı çeşitlendirilebildiği için kapsamı poliçeden poliçeye farklılık gösterebilir.
4. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?
Tamamlayıcı sağlık sigortası SGK’nın teminat limitlerinin aşan tedavilerde oluşan masrafların karşılanması için yapılmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası devlet tarafından desteklenen sigorta türleri arasındadır. SGK anlaşmalı sağlık kurumlarında görülen tedavi kapsamında SGK tarafından karşılanmayan tutar tamamlayıcı sağlık sigortası tarafından karşılanır.
5. Özel Sağlık Sigortası Katılım Payı Nedir?
Özel sağlık sigortası katılım payı hastane ücretinin belirli bir kısmının sağlık sigortası tarafından kalanının ise hasta tarafından karşılanması durumudur. Sağlık sigortası katılım payı yüzdesel olarak belirlenir. Örneğin sağlık sigortası katılım payının %10 olduğu poliçelerde sağlık giderlerinin %10’u hasta tarafından kalanı sigorta şirketi tarafından karşılanır.