Tamamlayıcı sağlık sigortası devlet tarafından desteklenen bir sigorta türü olma niteliği taşır. Genel sağlık sigortasının kapsamı tamamlayıcı sağlık sigortası ile genişletilebilmektedir. SGK ile anlaşması bulunan hastanelerde tedavi sonrasında genel sağlık sigortası limiti üzerindeki tutar tamamlayıcı sağlık sigortası tarafından karşılanmaktadır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası ile özel sağlık sigortası karıştırılsa da bu iki poliçe birbirinden farklı güvenceler sunar. Tamamlayıcı sağlık sigortası isteğe bağlı bir sağlık sigortası türüdür. Ancak tek başına bir sigorta değildir. Genel sağlık sigortasının kapsamının genişletilmesi için yapılmaktadır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası; “Mevcutta Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olan bireylerin, SGK tarafından anlaşma yapılmış özel hastanelerde herhangi bir ücret ödemeksizin muayene edilmesini, teşhis ve tedavi süreçlerinin yürütülmesini sağlamak amacıyla yapılan bir poliçedir.” şeklinde tanımlanabilir.

2012 yılının Haziran ayından beri isteğe bağlı olarak tercih edilebilen tamamlayıcı sağlık sigortası sigorta sahiplerinin SGK ile anlaşması bulunan sağlık kurumlarında hiçbir ödeme yapmadan muayene olması ve tedavi hizmeti almasını sağlamaktadır. SGK tarafından sunulan genel sağlık sigortasında teminat limitleri bulunmaktadır. Tedavi masrafları bu limitlerin üstüne çıktığında aradaki fark hasta tarafından ödenmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası ile bu fark sigorta firması tarafından ödenir.

Kimler Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yaptırabilir?

Genel sağlık sigortası sahibi olan ve sosyal güvenlik hizmeti alabilen herkes tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilmektedir. SGK kapsamında yer alan bir sigortası olmayan kişiler tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanamamaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortasından 65 yaş ve altındaki kişiler yararlanabilmektedir. Bazı sigorta kurumlarında 65 yaş üzeri için değişiklikler yapılabilmektedir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Avantajları Nelerdir?

Tamamlayıcı sağlık sigortasının başlıca avantajı tedavi masraflarının genel sağlık sigortası teminatlarından yüksek olması durumunda aradaki farkın hasta tarafından değil sigorta firması tarafından karşılanmasıdır. Tamamlayıcı sağlık sigortası ile SGK anlaşmalı özel sağlık kurumlarda daha iyi bir sağlık hizmeti almak mümkün olmaktadır. İşverenler özel sağlık sigortasında olduğu gibi tamamlayıcı sağlık sigortasında da gelir vergisi indiriminden yararlanabilmektedir.

Neden Deltaş Sigorta?

Sağlık en değerli varlığımız. Deltaş Sigorta olarak SGK anlaşmalı özel hastanelerde de ücretsiz sağlık hizmetleri alabilmenizi sağlayacak tamamlayıcı sağlık sigortası gerçekleştiriyoruz. Beklenmedik sürprizlere hazır olmanızı sağlamak adına uzman kadromuzla her an ulaşılabilir kalıyoruz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

1. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?
Tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK kapsamındaki sigortalar tarafından karşılanmayan estetik operasyon ya da akupunktur gibi alternatif tedavileri karşılayabilmektedir. Tedavi için gerekli olan ilave ücretler, Sağlık Uygulama Tebliği fiyatlarının üzerinde kalan ücretler tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında yer alabilmektedir.
2. Tamamlayıcı Sigorta Mantıklı mı?
Bir sağlık problemi sonrasında çıkabilecek masrafların belirli bir miktarı SGK tarafından karşılanır. Bu miktarın üzerindeki tutarlarda SGK teminatı sonrasında kalan fark hasta tarafından ödenmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası ise bu farkı karşılamaya yarar. Bu nedenle tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak mantıklı bir seçenektir.
3. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Hangi Hastalıkları Kapsamaz?
Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamı sigorta firmalarına ve sunulan poliçe seçeneklerine göre değişiklik göstermektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortasının yapılacağı tarihte hali hazırda tedavisi devam eden bir hastalık bulunması durumunda bu hastalığın tedavi giderleri tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamı dışında tutulmaktadır.
4. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Aileyi Kapsar mı?
Tamamlayıcı sağlık sigortası bireyseldir. Bu nedenle sadece poliçe sahibini kapsar. Ailenin diğer üyelerinin tamamlayıcı sağlık sigortası avantajlarından yararlanması için ayrı ayrı poliçe yaptırması gerekmektedir.
5. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Psikiyatriyi Kapsar mı?
Psikiyatri tedavisi sonucu ortaya çıkan ücretler tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında değildir. Psikolojik bozuklukların muayene edilmesi, teşhisi için gerekli testler ve tedavinin kendisi tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamı dışında yer almaktadır.