Tarsim olarak bilinmektedir. Tarım Sigortaları Havuzu olarak da adlandırılan bu sigorta sistemi 2005 yılında Tarım Sigortaları Kanunu ile oluşturulmuştur. Bu kanun kapsamında kurulan Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. çiftçilerin yaşayabilecekleri çeşitli problemlere karşı güvence sağlar. Tarsim havuz sisteminin en büyük avantajı işlemlerin tek bir elden ve tek bir standart kapsamında gerçekleştirilmesidir. Devlet destekli tarım sigortaları sera sigortası, büyükbaş hayvan hayat sigortası, küçükbaş hayvan hayat sigortası, kümes hayvanları hayat sigortası, su ürünleri hayat sigortası, arıcılık sigortası, bitkisel ürün sigortası gibi farklı branşlara sahiptir.

Tarsim (Türkiye Tarım Sigortaları Sistemi) Nedir?

Tarımda üretim birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterir. Mevsim koşulları ya da doğal afetler gibi öngörülemeyen bazı durumlar çiftçilerin büyük zararlara uğramasına neden olabilmektedir. Bu gibi problemler sadece çiftçileri değil aynı zamanda tarım sektöründe çalışan diğer çalışanlara da bir darbe vurmaktadır. Devlet destekli tarım sigortası olan Tarsim, tarım üreticilerinin ve çiftçilerinin sigorta şirketleri aracılığı ile yararlanabileceği sigorta türüdür.

Kimler Tarsim Yaptırabilir?

Kendisini güvence altına almak isteyen tüm tarım üreticileri Tarsim sigortasından yararlanabilmektedir. Üreticilerin T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sistemine kaydolması gerekmektedir. Ürün kayıtlarını her yıl güncelleyen üreticiler devlet tarafından sağlanan katkı ve prim desteğinden yararlanabilmektedir. Bitki, sera, su ürünü ve kümes hayvanı yetiştiricilerinin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne, küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin Hayvan Bilgi Sistemi’ne ve arıcılıkla uğraşanların Arıcılık Kayıt Sistemi’ne kaydolması gerekmektedir.

Tarsim Avantajları Nelerdir?

Tarsim’in çiftçilere sunduğu en önemli avantaj mevsim koşullarına bağlı olarak ortaya çıkan zararların karşılanmasıdır. Ayrıca tarımsal faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli olan yapılar Tarsim kapsamında yer almaktadır. Tarsim mevsim koşullarına bağlı afetlerde geçerli değildir aynı zamanda yangın, deprem ya da toprak kayması sonucu oluşan zararların karşılanması da Tarsim’in avantajları arasında yer alır. Böylece gerekli kurumlara kayıt yaptıran ve tarım sektöründe faaliyet gösteren kişilerin yaşamaları muhtemel maddi zararlar minimize edilebilir.

Neden Deltaş Sigorta?

Üretimin sürekliliği, refah seviyesi yüksek bir toplumun can damarıdır. Tarım sektöründe emek verenler için kapsamlı olarak risk analizi gerçekleştiriyor, uzman ekibimizle olası zararlardan etkilenmemeleri adına kapsamlı süreçler yürütüyoruz.

Tarsim Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

1. Tarsim Nedir, Ne İşe Yarar?
Tarsim, tarım üreticileri ve çiftçilere sunulan devlet destekli sigortadır. Mevsim koşulları ya da doğal afetler sonucu ortaya çıkan maddi zararın karşılanmasını ve bu zararlardan üreticinin en az zararla çıkmasını sağlar. Oldukça geniş bir kapsama sahip olan sigorta priminin tutarının yarısı devlet tarafından karşılanmaktadır.
2. Tarsim Neleri Kapsıyor?
Tarsim, tarım sektöründe yer alanlar için oldukça geniş kapsamlı bir sigorta türüdür. Bitkisel ürünler, seralar, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar, kümes hayvanları, su ürünleri ve arı kovanları Tarsim güvencesi altındadır. Ayrıca İlçe bazlı kuraklık verim sigortası da ilçe genelinde hava durumundan kaynaklanan risklere karşı güvence sağlar.
3. Tarsim Ödemeleri Ne Zaman Yapılır?
Tarsim ödemelerinin yapılması için ilk olarak görevli bilirkişiler tarafından hasar tespiti gerçekleştirilir. Sonrasında ise kesinleşen tazminat miktarı 30 gün içerisinde ödenmektedir. Ödeme Tarsim tarafından banka aracılığı ile gerçekleştirilir.
4. Tarsim Sigortası Neleri Kapsar?
Tarsim sadece mahsulü ya da hayvanları tarımsal faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli olan alet edevatı da kapsamaktadır. Bu bağlamda tarım ürünleri, hayvanlar, tarımsal yapılar, tarım makineleri, tarımsal aletler ve seralar Tarsim sigortası kapsamında yer almaktadır.
5. Tarım Sigortası Kuraklığı Kapsar mı?
Tarım sigortası kuru tarım ürünlerinde kuraklık kapsamına da sahiptir. Arpa, buğday, çavdar ya da bakliyat türlerinde ilçe genelinde meydana gelen kuraklıklar sonucu yaşanan kayıplar Tarsim sigortası tarafından karşılanır. Bununla beraber sigorta firmaları tarafından tarım üreticilerine ve çiftçilere alternatif hizmetler de sunulmaktadır. Bu poliçeler ile sigorta kapsamı genişletilmektedir.