Trafik sigortası tüm araç sahipleri tarafından yaptırılması zorunlu bir sigorta türüdür. Zorunlu trafik sigortası yapılmamış araçların trafiğe çıkmasına izin verilmemektedir. Trafikte meydana gelen bir kaza doğrultusunda araçta ve karşı tarafta meydana gelen maddi zararlar sigorta tarafından karşılanır. Ayrıca kaza sonucu oluşan sağlık masrafları da trafik sigortası kapsamında yer alır. Zorunlu trafik sigortası her yıl yenilenmesi gereken bir sigorta türü olma niteliği taşır.

Trafik Sigortası Nedir?

Zorunlu trafik sigortası sık sık kasko ile karıştırılmaktadır. Trafik sigortası yaptırılması zorunlu olan sigorta çeşitleri arasında yer alır. Diğer taraftan kasko yaptırılması zorunlu değildir. Zorunlu trafik sigortası bir kaza anında karşı tarafta oluşan hasarın maliyetinin giderilmesini sağlamaktadır. Kasko ise araçta meydana gelen hasarın maliyetini karşılamaktadır. Zorunlu kaza sigortasında hasarsızlık indirimi bulunmaktadır. Bir yıllık poliçe döneminde kazaya karışmayan araçlarda %10’luk indirim uygulanır. Sonraki senelerde bu indirim %5 artarak devam eder ve en yüksek indirim miktarı olan %20’ye kadar devam eder.

Kimler Trafik Sigortası Yaptırabilir?

Trafik sigortası araç sahipleri tarafından yaptırılmaktadır. Zorunlu trafik sigortasının poliçe süresi yalnızca bir yıldır. Bu nedenle poliçenin her yıl yenilenmesi gerekmektedir. Poliçesi süresi olan bir yıl sona ermeden araç sahiplerinin poliçeyi yenilemesi gerekmektedir. Sigorta poliçesi yenilenmeden trafiğe çıkan araçlar trafikten menedilmektedir.

Trafik Sigortası Yaptırmanın Avantajları Nelerdir?

Trafik sigortasının başlıca avantajı olası bir kaza sonrasında teminat içerisinde yer alan maddi hasarların karşılanmasıdır. Bununla beraber karşı tarafta meydana gelen yaralanmalar ve bedeni sakatlıklar da sigorta kapsamında yer alır. Kişi başı ya da kaza başı vefat durumu sigortanın teminatı altında bulunur. Sadece kaza değil kaza sonrasında oluşabilecek avukatlık giderleri de sigorta kapsamında yer almaktadır. Kaza meydana geldiğinde poliçe sahibi kazada kusurlu olan taraf dahi olsa poliçe geçerliliğini korumaktadır.

Neden Deltaş Sigorta?

Profesyonel ekibimiz ve müşteri memnuniyeti odağındaki hizmet felsefemizle trafik sigortası dahil olmak üzere karşılaşabileceğiniz muhtemel risklere karşı sizleri güvende tutmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda her zaman erişilebilir kılıyor, soru işaretlerinizi gidermek adına uzman ekibimizle yanınızda oluyoruz.

Trafik Sigortası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

1. Trafik Sigortası Neleri Kapsar?
Zorunlu trafik sigortası en temel olarak kaza sonrasında karşı tarafta meydana gelen hasarı karşılamaktadır. Bununla beraber araç hasarı dışında karşı tarafta meydana gelen bedensel zararlar da trafik sigortası kapsamında yer alır. Bazı poliçelere yapılan ek paketler ile çekici, yol yardım, sağlık hizmeti ya da çilingirlik hizmeti gibi hizmetler de trafik sigortasına dahil edilebilmektedir.
2. Trafik Sigortasının Amacı Nedir?
Trafik sigortasının amacı bir kaza meydana gelmesi durumunda karşı tarafta meydana gelen maddi ve bedensel hasarların sigorta poliçesi tarafından karşılanmasıdır.
3. Trafik Sigortası Ne Tür Kazaları Karşılar?
Trafik sigortası her kazayı karşılamamaktadır. Bir kaza sonucu oluşan hasarın trafik sigortası tarafından karşılanabilmesi için aracın kaza anında kullanılıyor olması gerekmektedir. Hareket halinde olmayan aracın yol açtığı hasarlar sigorta kapsamı dışıdır. Bununla beraber kaza sonrası sigortalı araçta taşınan malların uğradığı zararlar da sigorta kapsamı dışındadır.
4. Kazada 50 Kusurlu Sigorta Hasarı Karşılar mı?
Kazada %50 kusurun bulunması durumunda sigorta haklarının yarısı karşılanmaktadır. Meydana gelen maddi ve bedeni zarar tazminatının yarısından sorumluluk doğar.
5. Trafik Sigortası Ne Kadar Öder?
Trafik sigortasında ödeme üst limiti bulunur. Bu limitler yıldan yıla değişiklik gösterebilir. 2022 yılında araç başına 50,000 TL, kaza başına 100,000 TL, kişi başı sağlık gideri için 500,000 TL, kaza başına sağlık gideri için 2,500,000 TL, kişi başına sakatlanma ve ölüm için 500,000 TL ve son olarak kaza başına sakatlanma ve ölüm için 2,500,000 TL üst limit bulunur.